Cadastru intabulare Bucuresti Ilfov

TOPOSFERIC SRL

www.toposferic.ro

www.cadastrubucu.ro


ACASA  | CADASTRU  | TOPOGRAFIE  | ACTE  | PRETURI  | CONTACT


Acte necesare pentru cadastru si intabulare

Acte necesare pentru cadastru si intabulare apartamente

1. Certificat fiscal pentru Cadastru si Intabulare in original;

2. Actele de proprietate ale apartamentului;

a) in cazul achizitionarii de la o persoana fizica/juridica: Contract Vanzare-Cumparare (copie legalizata);

b) in cazul achizitionarii prin institutiile Statului Roman (ICRAL, ICVL, etc): Contract de vanzare cumparare, proces verbal de predare primire, contract pentru plata in rate si dovada achitarii integrale a acestuia (copii legalizate)

c) in cazul dobandirii apartamentului in baza unei Sentinte Civile sau Hotarari Judecatoresti (copii conforme cu originalul sau duplicate, emise de Judecatorie sau Tribunal);

d) in cazul dobandirii apartamentului prin succesiune: certificatul de mostenitor, in plus actele de proprietate prin care s-a dobandit apartamentul (copii legalizate);

3. Actele de identitate ale proprietarilor (copie simpla);

4. In cazul apartamentelor dobandite prin contracte de vanzare cumparare, daca acestea nu au fost transcrise, este necesara o declaratie autentica (notariala) in care sa se specifice faptul ca actul de proprietare, contractul de vanzare cumparare nu a fost transcris in original.

Acte necesare pentru cadastru si intabulare terenuri cu sau fara constructii:

1. Certificat fiscal pentru cadastru si intabulare (in original);

2. Actele de proprietate ale imobilului:

a) in cazul achizitionarii de la o persoana fizica/juridica: contract vanzare-cumparare (copie legalizata);

b) in cazul dobandirii imobilului in baza unei Sentinte Civile sau Hotarari Judecatoresti (copie conform cu originalul);

c) in cazul dobandirii imobilului prin succesiune: certificatul de mostenitor si actele de proprietate prin care defunctul a dobandit imobilul (copie legalizate);

3. Actele de identitate ale proprietarilor (copie simpla);

Actele necesare pentru intabularea unei constructii noi:

1. Certificat fiscal pentru cadastru si intabulare cu valoarea de impozitare a constructiei (original);

2. Extras de Carte Funciara pentru informare(in original);

3. Documentatia cadastrala existenta a terenului (copie simpla);

4. Autorizatia de construire si proces verbal de receptie (copie legalizata);

5. Releveele imobilului, intocmite de arhitect (copie simpla);

6. Actele de proprietate ce fac dovada proprietatii terenului (copie simpla);

7. Actele de identitate ale proprietarilor (copie simpla).

Actele necesare pentru radierea constructiilor din Cartea Funciara:

1. Extras de Carte Funciara pentru informare(in original);

2. Documentatia cadastrala existenta (copie simpla);

3. Autorizatia de desfiintare si proces verbal de receptie (copie legalizata) sau Actul administrativ pentru desfiintarea constructiilor;

4. Actele de proprietate (copie simpla);

5. Actele de identitate ale proprietarilor (copie simpla).

Actele necesare dezlipirii terenurilor, sau pentru alipirea acestora:

1. Extras de Carte Funciara pentru informare (original);

2. Documentatia cadastrala existenta a terenului (copie simpla);

3. Actele de proprietate (copie simpla);

4. Actele de identitate ale proprietarilor (copie simpla);

5. Certificat de urbanism (dupa caz).

In functie de complexitatea fiecarei lucrari de cadastru si intabulare, pot aparea modificari in ceea ce priveste necesitatea unui act de proprietate ce trebuie atasat la dosar. Este recomandat sa ne contactati inainte de a face legalizarea notariala a actelor.


Copyright© 2018 Toate drepturile rezervate www.cadastrubucu.ro cadastru intabulare topografie Bucuresti Ilfov

ACASA |  CADASTRU |  TOPOGRAFIE |  ACTE |  PRETURI |  CONTACT


Cadastru intabulare Bucuresti Ilfov