Cadastru intabulare Bucuresti Ilfov

TOPOSFERIC SRL

www.toposferic.ro

www.cadastrubucu.ro


ACASA |  CADASTRU |  TOPOGRAFIE |  ACTE |  PRETURI |  CONTACT


Echipa

Cadastru intabulare

Extras din Ordinul 700/2014 actualizat

Art. 22

Documentatia cadastrala este ansamblul inscrisurilor tehnice, juridice si administrative necesare inregistrarii imobilului la cerere in sistemul integrat de cadastru si Carte Funciara, prin care se constata situatia reala din teren.

Art. 27

Realizarea documentatiilor cadastrale presupune parcurgerea urmatoarelor etape:

a)identificarea amplasamentului imobilului si documentarea tehnica;

b)executia lucrarilor de teren si birou;

c)intocmirea documentatiilor.

Art. 28

Proprietarul raspunde pentru cunoasterea, indicarea limitelor imobilului si conservarea acestora, precum si pentru punerea la dispozitia persoanei autorizate a tuturor actelor/documentelor pe care le detine cu privire la imobil.

(1)Persoana autorizata raspunde pentru masurarea imobilului indicat de proprietar, pentru corectitudinea intocmirii documentatiei si corespondenta acesteia cu realitatea din teren si cu actele doveditoare ale dreptului de proprietate puse la dispozitie de proprietar.

In cazul trasarilor, persoana autorizata raspunde pentru materializarea limitelor imobilului in concordanta cu geometria la zi a imobilului din baza de date a oficiului teritorial.

(3)In cazul imobilelor pentru care nu se poate realiza identificarea amplasamentului si limitele acestora in conformitate cu actele de proprietate, sau situatia juridica/tehnica a imobilului nu corespunde cu situatia reala din teren, persoana autorizata nu intocmeste documentatia cadastrala.

Art. 34

Documentarea tehnica consta in:

a)analizarea situatiei existente, conform datelor si documentelor detinute de proprietar, in relatie cu elementele existente in teren;

b)solicitarea de informatii actualizate, din baza de date a oficiului teritorial/biroului teritorial.

Art. 35

(1)Solicitarea de date si informatii aflate in baza de date a oficiului/biroului teritorial, se realizeaza prin inregistrarea, in prealabil, a unei cereri de informatii sau prin accesarea portalului destinat autorizatilor.

Art. 65

(1)Biroul teritorial elibereaza extrase de carte funciara pentru informare, extrase de carte funciara pentru autentificare si certificate de sarcini.

(2)Extrasul de carte funciara prezinta situatia cadastral - juridica a imobilului, respectiv pozitiile active din cartea funciara la momentul intocmirii acestuia.

(3)Extrasul de carte funciara pentru autentificare se elibereaza la cererea notarului public, in vederea autentificarii actelor juridice prin care se constituie, se modifica sau se transmite un drept real imobiliar.


Copyright© 2018 Toate drepturile rezervate www.cadastrubucu.ro cadastru intabulare topografie Bucuresti Ilfov

ACASA |  CADASTRU |  TOPOGRAFIE |  ACTE |  PRETURI |  CONTACT


Cadastru intabulare Bucuresti Ilfov